Odsyłacze, odnośniki, linki

Adresy internetowe dzielimy na:

  • bezwzględne, np. http://www.jedlikowski.pl/ - podany adres od początku do końca (bezwzględnie) definiuje położenie strony www i może być stosowany w takiej samej postaci niezależnie od strony www, na której go użyjemy;
  • względne, np. ../pp.php - podany adres definiuje położenie strony www wyłącznie względem aktualnej strony. Użycie go na innej stronie www umieszczonej w innym katalogu tego samego serwera lub na innym serwerze uniemożliwi odszukanie wskazanego przez odnośnik dokumentu.

Czytaj dalej