Diagramy ERD związków encji

1. W podejściu strukturalnym do modelowania danych wykorzystuje się głównie diagramy związków encji (ERDEntity Relationship Diagram).

2. Diagramy związków encji opisują warstwę danych. Diagramy ERD szczególnie dobrze sprawdzają się w modelowaniu relacyjnych baz danych, ponieważ jest możliwe bezpośrednie przejście z diagramu ERD do końcowego schematu tabel i relacji.

3. Diagramy ERD mogą sprawiać problemy przy integracji warstwy danych z obiektowym modelem aplikacji bazy danych. Cechy te skłaniają projektantów i twórców oprogramowania do stopniowego zastępowania metodologii strukturalnej metodologią obiektową.

4. Podstawowe komponenty diagramów związków encji:

 1. encja - rzecz mająca znaczenie, rzeczywista lub wymyślona, o której informacje należy znać lub przechowywać (patrz: definicja, poprzednie lekcje)
 2. atrybuty - służą do klasyfikowania, identyfikowania, kwalifikowania, określania ilości lub wyrażania stanu encji, np.
  identyfikacja: numer zamówienia
  opis werbalny: opis towaru
  klasyfikacja: typ towaru
  określenie ilości: ilość towaru w magazynie
  wyrażenie stanu: status płatności za zamówienie
  Zestaw atrybutów, który jednoznacznie opisuje encję, nazywa się wiązką atrybutów, przy czym wiązka ta powinna się składać co najmniej z dwóch atrybutów, z których jeden jest identyfikatorem encji (odpowiednikiem klucza głównego w modelu relacyjnym)
 3. związek - określa sposób, w jaki mogą być ze sobą powiązane encje. Każdy związek jest opisywany przez dwie cechy: liczebność (stopień) związku i uczestnictwo (opcjonalność).

Do modelowania związków encji wykorzystuje się różne notacje graficzne diagramów ERD, m.in. notacja Chena, Bachmana, Martina, Shaler_Mellora, Venna, wśród których najbardziej jest rozpowszechniona notacja Martina i notacja Venna.

Stopień związku: <rysunek>

Opcjonalność związku: <rysunek>

5. Przykład prostego ERD: <rysunki>

6. Asocjacja - reprezentuje związek pomiędzy encjami, który posiada pewne cechy, ale nie ma bezpośredniej interpretacji jako obiekt świata rzeczywistego.

7. Przykład ERD w notacji Martina: <rysunek>

8. Typy encji

 • regularna - oznacza dowolny znaczący element, o którym informacja powinna być znana albo utrzymywana (częściowe uczestnictwo w związku)
 • słaba - encja, która może istnieć tylko wtedy, gdy jest związana z innymi encjami lub też nie posiada własnych atrybutów kluczowych (całkowite uczestnictwo w związku)
 • encja - obiekt asocjacyjny - przechowuje informacje o związku pomiędzy dwoma encjami

9. Przekształcenie encji: <rysunek>

10. Do projektowania ERD bardzo często wykorzystuje się dedykowane oprogramowanie, które jest częścią SZBD, np. DBDesigner. Wśród tego typu narzędzi istnieją narzędzia należące do oprogramowania CASE (Computer-Aided (Software/Systems) Engineering). Narzędzia tego typu umożliwiają wybór notacji graficznych przy projektowaniu diagramów związków encji. Pozostałe programy do modelowania danych wchodzące w skład wybranych SZBD nie umożliwiają wyboru notacji graficznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.