Projektowanie kwerend wybierajcych i kwerend funkcjonalnych do relacyjnych baz danych

Kwerenda aktualizująca

Zadaniem tej kwerendy jest zaktualizowanie pola tbl_samochody.Przebieg na wartość zawartą w odpowiednim zwrocie, który przyjmowany jest przez parametr [Podaj ID_zwrotu].

UPDATE

UPDATE (tbl_samochody INNER JOIN tbl_wypozyczenia ON tbl_samochody.ID_auta = tbl_wypozyczenia.ID_auta) INNER JOIN tbl_zwroty ON tbl_wypozyczenia.ID_wypozyczenia = tbl_zwroty.ID_wypozyczenia SET tbl_samochody.Przebieg = [tbl_zwroty]![Stan_licznika_po]
WHERE (((tbl_zwroty.ID_zwrotu)=[Podaj ID_zwrotu]));

Kwerenda tworząca tabelę

Zadaniem tej kwerendy jest zrobienie tabeli tbl_historia_ubezpieczen składającej się z wybranych pól tabeli tbl_ubezpieczenia. Kwerenda utworzy tabelę z takimi rekordami, które spełniają warunek: Data_konca_ubezpieczenia ma być wcześniejsza bądź równa temu, co użytkownik przekaże w parametrze [Podaj datę końca ubezpieczenia w formacie RRRR-MM-DD].

SELECT tbl_ubezpieczenia.ID_ubezpieczenia, tbl_ubezpieczenia.ID_auta, tbl_ubezpieczenia.Data_pocz_ubezp, tbl_ubezpieczenia.Data_konca_ubezp, tbl_ubezpieczenia.ID_ubezpieczyciela, tbl_ubezpieczenia.Skladka_roczna, tbl_ubezpieczenia.Data_zaw_ubezp, tbl_ubezpieczenia.Uwagi INTO tbl_historia_ubezpieczen
FROM tbl_ubezpieczenia
WHERE (((tbl_ubezpieczenia.Data_konca_ubezp)<=[Podaj datę końca ubezpieczenia w formacie RRRR-MM-DD]));

Kwerenda usuwająca

Zadaniem tej kwerendy usuwającej jest usunięcie z tabeli tbl_historia_ubezpieczen wszystkich rekordów, które spełniają taki warunek: Data_konca_ubezp musi być między 2015-01-01 i 2015-06-30.

DELETE tbl_historia_wypozyczen.*, tbl_historia_wypozyczen.Data_konca_ubezp
FROM tbl_historia_wypozyczen
WHERE (((tbl_historia_wypozyczen.Data_konca_ubezp) Between #1/1/2015# And #6/30/2015#));

wersja prostsza kodu SQL:

DELETE *
FROM tbl_historia_ubezpieczen
WHERE (((tbl_historia_ubezpieczen.Data_konca_ubezp) Between #1/1/2015# And #6/30/2015#));

Pomocnicza kwerenda obliczająca

Ta kwerenda ma obliczyć należność za przejechane kilometry według cennika.

SELECT and COUNT

SELECT tbl_zwroty.ID_zwrotu, [tbl_zwroty]![Stan_licznika_po]-[tbl_wypozyczenia]![Stan_licznika_przed] & " km" AS ilosc_km, ([tbl_zwroty]![Stan_licznika_po]-[tbl_wypozyczenia]![Stan_licznika_przed])*[tbl_cennik]![Cena_za_km] AS naleznosc_za_km
FROM tbl_cennik INNER JOIN (tbl_wypozyczenia INNER JOIN tbl_zwroty ON tbl_wypozyczenia.ID_wypozyczenia = tbl_zwroty.ID_wypozyczenia) ON tbl_cennik.ID_cennika = tbl_wypozyczenia.ID_cennika
WHERE (((tbl_zwroty.ID_zwrotu)=[Podaj ID_zwrotu]));

 


Kwerenda dołączająca

Zadaniem tej kwerendy jest dołączenie do tabeli tbl_historia_ubezpieczen tych rekordów z tabeli tbl_ubezpieczenia, których Data_konca_ubezp jest między 2015-07-01 a 2015-12-31.

INSERT INTO SELECT

INSERT INTO tbl_historia_ubezpieczen ( ID_ubezpieczenia, ID_auta, Data_pocz_ubezp, Data_konca_ubezp, ID_ubezpieczyciela, Skladka_roczna, Data_zaw_ubezp, Uwagi )
SELECT tbl_ubezpieczenia.ID_ubezpieczenia, tbl_ubezpieczenia.ID_auta, tbl_ubezpieczenia.Data_pocz_ubezp, tbl_ubezpieczenia.Data_konca_ubezp, tbl_ubezpieczenia.ID_ubezpieczyciela, tbl_ubezpieczenia.Skladka_roczna, tbl_ubezpieczenia.Data_zaw_ubezp, tbl_ubezpieczenia.Uwagi
FROM tbl_ubezpieczenia
WHERE (((tbl_ubezpieczenia.Data_konca_ubezp) Between #7/1/2015# And #12/31/2015#));

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.