Obiekty w JS

Obiekt to konstrukcja programistyczna mająca swoje cechy charakterystyczne (właściwości), którymi mogą być zmienne lub inne obiekty. Dodatkowo obiekt ma możliwość wykonywania różnych funkcji, które nazywamy metodami. Obiekt definiujemy, tworząc specjalną funkcję zwaną konstruktorem, a następnie tworzymy, stosując operator new.

function szpital(lekarz, specjalizacja, pacjent) {
	this.lekarz = lekarz;
	this.specjalizacja = specjalizacja;
	this.pacjent = pacjent;
}

function osoba(imie, nazwisko) {
	this.imie = imie;
	this.nazwisko = nazwisko;
}

pacjent = new osoba("Jan", "Kowalski");
oddzial = new szpital("P. Nowak", "neurolog", pacjent);

document.write("<b>Lekarz:</b> "+oddzial.lekarz+"<br />");
document.write("<b>Specjalizacja:</b> "+oddzial.specjalizacja+"<br />");
document.write("<b>Pacjent:</b> "+oddzial.pacjent.imie + " " + oddzial.pacjent.nazwisko);

Oprócz możliwości tworzenia własnych obiektów JavaScript posiada spory zbiór własnych obiektów (wbudowanych), posiadających własne właściwości i metody.

window.frames[] - macierz ramek potomnych w oknie
window.frames.length - liczba zdefiniowanych ramek
window.self - bieżące okno
window.parent - okno rodzicielskie ramki potomnej w zestawie zdefiniowanym znacznikiem <frameset>
window.top - okno najwyższego rzędu, które jest właścicielem wszystkich widocznych ramek
window.status - komunikat pojawiający się w pasku stanu przeglądarki

window.alert() - wyświetla okno dialogowe
window.confirm() - wyświetla okno decyzyjne
window.prompt() - wyświetla okno tekstowe
window.open(url, nazwa) - otwiera na ekranie nowe okno, nadaje mu wewnętrzny identyfikator nazwa i ściąga do niego dokument wskazany lokalizatorem url
window.close() - zamyka okno z dokumentem

location.href - łańcuch zawierający cały adres URL dokumentu
location.protocol - łańcuch zawierający początek adresu URL wraz z pierwszym dwukropkiem - określa protokół, którego używa serwis www
location.host - łańcuch zawierający nazwę serwera, nazwę domeny
location.hostname - łańcuch zawierający pełną nazwę serwera łącznie z numerem portu
location.port - łańcuch zawierający używany przez serwer port komunikacyjny
location.pathname - łańcuch zawierający część adresu URL po ukośniku po nazwie domeny bez parametrów skryptów (określa używany plik)
location.hash - łańcuch rozpoczynający się od znaku #, który określa nazwę zakotwiczenia w dokumencie
location.search - łańcuch rozpoczynający się znakiem ?, który określa zapytanie w adresie URL

location.assign(url) - wczytuje dokument o adresie wskazanym przez argument url
location.reload(force) - wymusza ponowne wczytanie bieżącej strony
location.replace(url) - zastępuje bieżący dokument przez wczytany spod adresu wskazanego przez url

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.