Zapoznanie z interfejsem użytkownika i obiektami relacyjnej bazy danych na przykładzie systemu zarządzania bazą danych Microsoft Access

1. Uruchomić SZBD MS Access 2007.

2. Korzystając z szablonów lokalnych, utworzyć relacyjną bazę danych i wczytać do niej przykładowe dane.

3. Zapoznać się z interfejsem użytkownika SZBD MS Access.

4. Zapoznać się z obiektami relacyjnej bazy danych, tj. tabele, formularze, kwerendy, raporty, makrodefinicje, moduły. Poznać ich przeznaczenie.

Klasyfikacja baz danych

1. Klasyfikacja baz danych ze względu na przeznaczenie i sposób zarządznia

  1. operacyjne bazy danych - są związane z bieżącą działalnością firmy, np. baza produktów połączona z systemem kas fiskalnych w hipermarkecie czy system obsługi klientów w banku czy baza danych do obsługi izby przyjęć w szpitalu.
    Bazy operacyjne są optymalizowane pod względem szybkości działania. Charakterystyczną cechą operacyjnych baz danych jest bardzo duża ilość szybko zmieniających się danych.
  2. analityczne (temporarne) bazy danych - służą do przeprowadzania analiz, badania trendów, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji strategicznych krótko- i długoterminowych na podstawie danych zebranych w długim okresie czasu w bazach operacyjnych. Przykładem analitycznej bazy danych są hurtownie danych.

Czytaj dalej