Zapoznanie z programem nauczania, PSO, regulaminem pracowni i zasadami BHP.

1. Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych LAN

2. Projektowanie sieci LAN

3. Literatura

  • Kwalifikacja E.13: projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych; 2 częśco; B.Halska, P.Bensel; Helion Edukacja
  • Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych; K.Pytel, S.Osetek; WSiP
  • Konfigurowanie urządzeń sieciowych; K.Pytel, S.Osetek; WSiP
  • Akademia sieci Cisco; semestry 1, 2 i 3; CCNA; Cisco