Tworzenie funkcji w SQL na przykładzie MySQL - ćwiczenia praktyczne

Funkcje różnią się od procedur tym, że nie muszą być wskazywane parametry wejścia oraz wyjścia (funkcje bezparametrowe). Ponadto funkcja zwraca jakiś typ danych z dostępnych w SQL.

Ogólna postać funkcji

Czytaj dalej

Obsługa współbieżności. Blokady i zakleszczenia w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Obsługa współbieżności w języku SQL na przykładzie DBMS MySQL

Z jednego z postulatów Codd'a dot. systemów zarządzania bazami danych wynika, że musi on obsługiwać współbieżność. Sytuacje, gdy z bazy danych korzysta tylko jeden użytkownik w środowiskach produkcyjnych występują w praktyce bardzo rzadko. zwykle mamy do czynienia z dostępem wielu użytkowników do tej samej bazy danych.

Czytaj dalej