Język SQL DCL na przykładzie DBMS MySQL-ćwiczenia praktyczne. Użytkownicy i ich uprawnienia.

Przebieg ćwiczeń:

Zad. 1
Zalogować się do serwera MySQL na użytkownika root i uaktywnić systemową bazę danych ‘mysql’. Sprawdzić w systemowych tabelach jakie uprawnienia mają użytkownicy tego serwera na poziomie globalnym, na poziomie baz danych i na poziomie tabel.

Zad. 2
Utworzyć nowego użytkownika o nazwie tibg1u1, który będzie się logował z dowolnego komputera przy pomocy hasła THM*2014 i nadać mu uprawnienia do przeglądania danych w tabelach product i inventory oraz uprawnienia do wstawiania nowych rekordów do tabeli product. Sprawdzić nadane uprawnienia, następnie zalogować się na użytkownika i sprawdzić czy nadane uprawnienia prawidłowo funkcjonują.

Zad. 3
Ponownie zalogować się na użytkownika root i zmienić hasło poprzednio utworzonego użytkownika na THM*2016 i odebrać mu uprawnienie do wstawiania nowych rekordów do tabeli product.

Zad. 4
Ponownie zalogować się na użytkownika przy użyciu nowego hasła i sprawdzić czy uprawnienie insert zostało odebrane. Należy pamiętać o przeładowaniu uprawnień po każdej zmianie.

Tworzenie funkcji w SQL na przykładzie MySQL - ćwiczenia praktyczne

Funkcje różnią się od procedur tym, że nie muszą być wskazywane parametry wejścia oraz wyjścia (funkcje bezparametrowe). Ponadto funkcja zwraca jakiś typ danych z dostępnych w SQL.

Ogólna postać funkcji

Czytaj dalej