Sprawdzian wiadomości

 1. W kaskadowych arkuszach stylu zero wyrażane jest w następujących jednostkach:
  1. centymetrach
  2. pikselach
  3. jest bezwymiarowe
  4. calach

 2. W kaskadowych arkuszach stylu część dziesiętną oddziela się od całości:
  1. kropką
  2. przecinkiem
  3. średnikiem
  4. dwukropkiem
 3. Atrybut stylu text-decoration służy do dekoracji tekstu, która z wartości odpowiada za pulsowanie tekstu?
  1. underline
  2. overline
  3. blink
  4. line-through
 4. Atrybut stylu border-top określa wygląd obramowanej górnej krawędzi elementu, ten atrybut stylu wymaga podania trzech wartości w odpowiedniej kolejności. Zaznacz odpowiednią kolejność:
  1. styl, grubość, kolor obramowania
  2. grubość, styl i kolor obramowania
  3. grubość, kolor obramowania, styl
  4. żadne z powyższych
 5. Selektor identyfikatora jest nazwą atrybutu id połączoną z  innym selektorem za pomocą:
  1. -
  2. #
  3. .
  4. =
 6. Kolory w CSS można określić na cztery sposoby. Wymień je.
 7. Używając atrybutu font-size, rozmiar czcionki można podać na kilka sposobów. Podaj je.
 8. Wymień, jakie znasz sposoby dołączania stylów do dokumentu.
 9. Atrybut stylu text-align służy do..?
 10. Atrybut stylu padding służy do..?
 11. Element <span> służy do..?
 12. Do czego służy blok div w dokumencie HTML?
 13. Podaj definicję pozycjonowania bezwzględnego.
 14. Z czego składa się deklaracja?
 15. Podaj definicję pozycjonowania względnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.